Course: อบรมเขียนบทแบบเข้มข้น 30 ชั่วโมง Naked Masks Formula Script Writing Lab: ห้องปฏิบัติการเขีน

Course: อบรมเขียนบทแบบเข้มข้น 30 ชั่วโมง Naked Masks Formula Script Writing Lab: ห้องปฏิบัติการเขีน
โดย หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

Stage Play Upcoming: พินัยกรรมของหญิงวิกลจริต


พินัยกรรมของผู้หญิงวิกลจริต

บทบาท หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนาเข้าร่วมในส่วนของการให้คำแนะนำและดูแลด้านการแสดง

จัดแสดงในฐานะสารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กำกับและอำนวยการผลิต โดย น้องพูน ปี 4 สาขาวิชาการสื่อสารการสแดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่องราว ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในห้องมาเป็นเวลานาน
แต่วันนี้เธอกำลังจะค้นพบความลับสำคัญ แต่เธอต้องแข่งกับเวลาที่งวดเข้ามา
เมื่อผู้ที่จับเธอขังกำลังจะปลิดชีพเธอตลอดไปหลังจากที่เธอเขียนพินัยกรรมเสร็จ

นักแสดง
* อ๋อมแอ๋ม แสดงเป็น ไพลิน
* บอล แสดงเป็น ชุมพล
* หวูด แสดงเป็น ชุมพล
* จอย แสดงเป็น แสงโสม
* ป๊อบ แสดงเป็น แมว
* เก๋ แสดงเป็น แมว
* น้ำหวาน แสดงเป็น นิลวรรณ
* มดดำ แสดงเป็น ธานี

วันแสดง
28 ก.ย. 53 เวลา 17.00 น
29 ก.ย. 53 เวลา 14.00 น และ 17.00 น

สถานที่แสดง
ห้องออดิทอเรียม อาคาร 15 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าเข้าชม ฟรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น